جمعه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۳

توضیح علمی آفرینش جهان بر مبنای یک روایت ودایی

مطابق یک روایت ودایی "تخم زرین جهان (نماد آتش) هزار سال بر آب شناور بود، پس از هزار سال تخم زرین جهان منفجر و سرور جهان از آن پدیدار گشت."
این گفته پر مغز را می توان با علم فیزیک و فلسفه امروز چنین اصلاح کرد: در آغاز جسم سیاه و واحد جهانی (فضای مطلق) که از هر کران بی نهایت بود، در اثر نیروی کششی عظیم ذاتی خود منفجر شد و ذرات بنیادی فوتون از آن پدید آمدند.
به نظر من اینشتین فرمولهای پدید آمدن ذرات نور از فضای مطلق نخستین را کشف کرده است و چیزی را کشف کرده است که در واقع در پیدایش جهان، در جهان ذرت بنیادی microcosma اتفاق افتاده است و این چیزی است که به قول اینشتین در جهان به مقیاس ما cosmos غیر ممکن است.
آن جایی که می گوید اگر جسمی در جهان به مقیاس ما cosmosتحت تأثیر نیروی بی نهایت عظیم قرار گیرد، آن جسم ابعاد آن جسم کوچک شده، در نهایت به ذره نور تبدیل میگردد. ولی اینجا رابطه جرمی می گوید که جرم آن جسم به سرعت نور رسیده، بی نهایت می گردد. این گفته را در باب پیدایی فوتون از انفجار فضای نخستین می توان چنین توضیح داد: وقتی فضای مطلق نخستین تحت تأثیر نیروی عظیم ذاتی و درونی خود منفجرشد تکه های فضای مطلق منقبض گردیده و تبدیل به ذرات نور شدند و جرم آن قطعات فضای تاریک مطلق اولیه در این حالت از صفر نسبی به اندازه جرم فوتون گردید.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
در شاهنامه واژه خاور به معني غرب و باختر به معني شرق آمده است ؛ در حاليكه بر عكس آن به كار برده ميشود. شما ريشه ي اين دو واژه را چگونه مي بينيد.
با سپاس

Mofrad گفت...

در واقع خورآسان به معنی شرق (سمت بر آمدن خورشید)، خوروران (سمت غروب خورشید) و باختر (اپاختر= سمت پشتی، شمال) است. تمایز آنها کمی سخت بوده و مغشوش شده اند.

ناشناس گفت...

با سلام
بسيار ممنون ، استاد دليل نام گذاري نيم روز براي جنوب جه بوده؟

Mofrad گفت...

خورشید در وسط روز درست در سمت روبروی ما در جنوب است.