یکشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۴

معنی نام زگناره ها (کولیهای اروپایی)

هرودوت در شرح نواحی کم جمعیت شمال رود دانوب از قومی به نام سیگین یاد می کند که در ارابه ها زندگی می کرده اند و لباس مادی می پوشیده اند و خودشان هم خود را از خویشاوندان مادها می شمرده اند. هرودوت تعجب می کند که این مردم چگونه بدین ناحیه آمده اند ولی خود معترف است که به مرور و دهور این امر ممکن بوده است.
با سپاس از لطف و راهنمایی دوستان. مطلب را بدین صورت اصلاح میکنم: بر اساس معنی نجس اَشکال اروپایی نام این مردم، خود نام مردم سیگین و نام رومانی اخلاف آنها را می توان با سیکهین/زیکهین سانسکریت به معنی گدای مذهبی و رومن سانسکریت به معنی پایین و پست سنجید: शिखिन् zikhin m. religious mendicant , रोमन् roman n. down به نظر می رسد نام آسیایی مردم کولی های سیّار، جت هم، ربطی با جاتکه (گدا) در سانسکریت داشته است. این مردم در قدیم به شغل گدایی و فالگیری و جادوگری و آواز خوانی بوده اند.
به ظاهر کولی فارسی است به معنی کوچندۀ کوله بار بر دوش ولی لولی سانسکریتی است، به معنی شهوانی. و در این رابطه کاولی/کابلی هم می تواند در زبانهای ایرانی به همین معنی شهوانی (زیاده خواه) باشد. جیپسی انگلیسی می تواند با توجه به کلمه سانسکریتی مشابه آن از زبان خود کولی ها به معنی ناخوشایند و منفور گرفته شده باشد: जुगुप्सु jugupsu adj. having a dislike or abhorrence

هیچ نظری موجود نیست: