یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۴

معنی نام سنگسر

در نقشه های بطلمیوسی پارت (سمنان و خراسان) در حدود شهر سنگسر کنونی نام شهری به صورت دوردومانا (محل ناهموار) دیده میشود که با توجه به معادل سانسکریتی دیگر دوردهو (ناهموار) یعنی سنگچرَ باید همان سنگسر کنونی بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: