شنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۵

معنی نام "قلعه کردشت"

یکی از قلعه های تاریخی آذربایجان در روستای کردشت در ساحل رود ارس بنا شده است.
کوه های بسیار بلند و صخره ای ؛ سرتاسر شمال و جنوب کردشت را فرا گرفته‌اند. بنابر این تنها معبر قابل توجه کنار ارس ازین روستا می گذرد.
استقرار این روستا به تبعیت از وضع پستی و بلندی در جهت شرقی – غربی عملی شده است.
این قلعه نظامی،یکی از قلعه های دوران عباس میرزا نائب السلطنه قاجارمیباشد که در طی مبارزات خود بر علیه تجاوز روسیه تزاری از این قلعه استفاده می‌نمود.
مسلم می نماید به خاطر این بنای سنگی روستای آن نام کُردشت (دشت تخته سنگها) - در واقع کُردش/کُردژ- یعنی دژ سنگی را گرفته است. در نام شهرک سورداش (سور دژ= دژ نیرومند) در نزدیک قیزقاپان سمت حلبچه و شهر دوشنبه (دژ- انبوه، ویشگرد [بیش-گرد] باستانی) نیز دژ علی القاعده به صورت دِش (دَش، دوش، داش) تلفظ شده است.

هیچ نظری موجود نیست: