جمعه، دی ۱۷، ۱۳۹۵

معنی محتمل نام ماننا (مینّی)

نظر به اینکه خارس میتیلنی سرزمینی را بین ماد کوچک و اورارتو را تحت نام کشور سفلی آورده است، این نام این تصور را پیش می آورد که از این سرزمین همان کشور ماننا (مینّی تورات) در جنوب و جنوب غربی دریاچۀ ارومیه منظور بوده است که نامش در نزد مغان ماد کوچک می توانست به صورت مان-نی به معنی خانه و سرزمین پایینی گرفته شود.

هیچ نظری موجود نیست: