شنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۵

معنی نامهای تاجیک و تازی

هرودوت از مردمی به نام دادیک (دارندگان نوعی درخت مقدس) در افغانستان یاد کرده است. حسن پیرنیا اینان را اسلاف تاجیکان دانسته است. تصور میشد مایا مادر گوتمه بودا از قبیله سکیا هنگام تولد فرزند به ساقۀ این درخت dadha چنگ زده بود. نظر به معنی نام دروپیکیان/دربیکان/دریها (دارندگان گیاه دارویی) یا همان سکائیان پارسی برگ هومه اینان همان اسلاف دری زبان کنونی افغانستان و تاجیکستان بوده اند. ولی بنی طایی که نام دیگرشان به معنی بنوحیه (اولاد مار) بوده است نامشان در زبانهای ایرانی تا-ازی بوده است یعنی کسانی که پدر توتمی شان مار است. رابطه مار و تازی و ضحاک تازی و مارهای کتف وی از این جااست.

هیچ نظری موجود نیست: