شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۶

مکان اصحاب الحجر و کوه احقاف در قرآن

مکانهای اصحاب الحجر و کوه احقاف درقرآن
در قرآن برخی از اسامی جغرافیایی کهن با نام عربی آنها یاد شده است که مفسرین قرآن - که غالباً از سواد جغرافیای تاریخی و تاریخ عهد باستان در معنی علمی آن عاری هستند- علی الاصول از شناسایی آنها عاجز مانده اند. ازآن جمله است نام اصحاب الحجر.(یعنی دارندگان خانه های حفر شده بر سنگ) و کوه احقاف (احق قاف، یعنی کوه شایسته تر) که مکان قوم عاد(مردم انجمنی= مغان) به شمار رفته به ترتیب مطابق با شهر باستانی پترا (سلع، یعنی شهرسنگی) در اردن و کوهستان مقدس هوکئیریه اوستا (کوه نیکومنش، سبلان) می باشند .

هیچ نظری موجود نیست: