یکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۶

معنی لفظی نام جهرم

نام شهر جهرم فارس را به سادگی می توان ترکیبی از "جه" (گاه) و "رم" (رام) گرفت.در مجموع یعنی جایگاه آرامش که این معنی با غنای طبیعی این شهر همخوانی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: