چهارشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۶

معنی نام شهر جی

ابوریحلن بیرونی در آثارالباقیه از طومارهای بسیار دیرینه ای در شهر جی صحبت میدارد که در زمان پادشاه اساطیری ایران تهمورث تدوین شده بوده اند. وی تحقیقاتی در این باب به عمل آورده واز بقایای پوسیده آنها و خطوط غریب آنها سخن رانده است. از این گفته لااقل می توان این مطلب را استخراج نمود که آنجا در عهد باستان جایگاه . معبد علوم دینی بوده است خود صورت نام قدیمی شهر جی یعنی گبی را می توان محل بحث و معبد معنی نمود. یعنی مأخوذ از گپ فارسی یا جپپه سانسکریت که به معنی خواندن سرود دینی است

۱ نظر:

Milad safizade گفت...

در همین رابطه...
گفته شده که تهمورث هم در زمان طوفان دژ نبشتی در اصفهان ساخت جهت نگهداری دفاتر و دانش ها... در ارتباط با این کهندژ که ظاهرا حدود 1000 سال پیش در اثر زلزله بخش هایی از اون و تعدادی از دفاتر هم کشف شده.گفته شده که برخی این دژ رو تپه اشرف در شرق اصفهان میدانند و برخی دیگر مینو دژ (کوه آتشگاه) در غرب اصفهان...