دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۸

معنی لفظی نام شهرک کویری زواره در استان اصفهان

نام شهر زواره علی القاعده باید از ریشه پهلوی کلمه فارسی زغاره (زمین نمناک) گرفته شده باشد چون طبق قاعده حرف "و" به "غ" قابل تبدیل بوده است چنانکه نام "سین مرو" در زبان پهلوی (فارسی میانه)، در فارسی تبدیل به سیمرغ شده است.

هیچ نظری موجود نیست: