شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۸

تحلیل اقتصادی و سياسی بسيار جالب ابوالحسن بنی صدر

توضیحات ابوالحسن بنی صدر در باب مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران و جهان بسيار روشنگرانه و آموزنده بود و من قبلاً آنها را از کسي نشنيده بودم. خصوصاً "موضوع اقتصاد تولید محور (نظیر چین و ژاپن) و اقتصاد مصرف محور راندخواران (ایران و عربستان) و اینکه ولی فقيه خرافی ما اختیار دارد و نه مسئولیت و رئیس جمهورش اختیار ندارد ولی مسئولیت بر عهده اوست" که این در واقع منشأ اصلی دیکتاتوری مطلق و بی قانوني و فساد جمهوری اسلامی شده و میشود. نکته سنجی بسیار داهیانه ای بود که به نظر من بایستی است که عاشقان به نجات ایران با دقت آنها را گوش نمایند. می دانیم ولی فقيه سابق نه تنها با این مسائل و مباحث اساسی اقتصادی آشنایی نداشت بلکه اساساً اقتصاد را مال خر میدانست. ولی فقیه دوم و اطرافیانش هم درک ریشه ای از مشکلات اقتصادی ندارند و منتظر امام موعود هستند که با شمشیر به حل این مشکلات ما دست و پا چلفتی ها بیايد. این مصاحبه چهار قسمتی رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر در سایت انقلاب اسلامی در هجرت وی قابل دسترسی است.

هیچ نظری موجود نیست: