پنجشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۹

بررسی برخی از اسامی شهرهای استان اصفهان

فلاورجان (فراورجان): نام کهن برزان یا ورزان (محل کشتزار و باغ) که برای فلاورجان آورده شده است نشانگر آن است که نام این شهرک به معنی محل باغها و کشتزارهای فراوان بوده است. نام زازران در ترکیب زا-زران به معنی زرخیز و در ترکیب "زاز- ران" (زز-ران اوستایی) به معنی جایگاه پرسود است. نام قهدریجان با توجه به نام کهن دیگر آنجا "زارچان" (زارشان)، باید در اصل "گاه زاری جان" باشد یعنی "محل نشو و جریان آبها" (محل آبزار). نام کلیشاد علی القاعده می توان به صورت کهن "کرش-شیتی" (محل کشتزارها) بازسازی کرد که در مقابل جفت خود سودرجان (ستورگان یعنی محل نگهداری ستوران) قرار دارد. نام لنجان را می توان تلخیص ولنجان (ورن –گان یعنی سرزمین پوشیده از درخت و جنگل) گرفت. سرانجام نام ورزنه (ورز-نی) را با توجه به نام ورزان می توان دارای معنی محل کشتزار و باغ پایینی به شمار آورد.

۳ نظر:

مسعود ناظم رعایا گفت...

با سلام.قبلا به فلاورجان پل ورگان می گفتند.پلی که این سوی زاینده رود را به ان سوی متصل می کرد.اگر ور را اتش بدانیم که در کردی هم همین معنا را می دهد می توان گفت پل اتشگان و شاید این پلی بوده که این سوی رود را به اتشگاه اصفهان متصل می کرده است.مستحضرید که هنوز بقایای اتشگاه بر پاست.

مسعود ناظم رعایا گفت...

با سلام.در باره لنجان می توان ان را لنگان خواند به معنای برون کشیده شده از اب.لنجان را قبلا به نامهای دیگری هم خوانده اند در برابر لنجان در طومار شیخ بهایی نامی دیگر نیز امده است.که به معنای مخالف لنجان است.لنجان علیا و سفلی داشتیم که علیا اکنون فلاورجان است اما سفلی منطقه ایست که مرکز ان زرین شهر است

ناشناس گفت...

این نظریه ها و بخشی از توضیحات را دیده بودم؛ نظریه های دیگری که منطقی به نظرم میرسید از آنها و ریشه لغات قدیمی مناسب بر آنها پیدا کرده ارائه نمودم. صرفاً نباید پشت آلترناتیوهای کهن نباید متوقف شد.اگر آلترناتیو بهتری بر اساس تاریخچه و شرایط جغرافیایی و اقلیمی پیدا شد باید ارائه نمود.حتماً هم همهً این نظریات که آوردم درست نیستند. اهل محل راحت تر میتوانند نظریات مختلف را محک زده بیازمایند و درست ترین و منطقی ترینشان را انتخاب کنند.