شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

معنی لفظی برخی نام روستاهایی شهرستان قم

تلاشی در تعیین معنی نام برخی روستاهایی شهرستان قم در زبان فارسی و پهلوی به عمل آوردم که نتیجه چنین شد: صرم (دارای کنگر یا سرما)، فردو (غنی، ثروتمند)، کرمجگان (دارای سنگ بزرگ) جنداب (دارای قنات)، ونارج (دامنه کوه)، وشنوه (دارنده زیبایی)، قباد بزن(گنبد زنندگان)، میم (دارای انگور و می)؛ ابرجس (دارای گردوی بزرگ)، ویریج (دارای پالیز دیمی)، لنگرود (دارای نهر باریک).

هیچ نظری موجود نیست: