شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

معنی لفظی کلمات اوستایی دشینه (راست) و هاویشته (چپ)

دشینه لفظاً به معنی منسوب به شایسته (سمت شایسته و قابل توجه) است و در مقابل هاویشت (هاو-ایشته) یعنی سمت فروکوبیده شده و پست معنی لفظی سمت چپ است (ریشه کلمه هاون، شاید همینطور ریشه عربی هاویه). از این کلمه است نام گروه طلبه و دانش آموزان زرتشتی که هاویشنان نامیده میشوند. خود کلمه پهلوی چپ را هم می توان مرکب از چاه (گودی و فرو افتادگی) و پِ (پی، اساس) گرفت یعنی سمت پست و فرومایه.

هیچ نظری موجود نیست: