پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹

بررسی نامهایی جغرافیایی از بلوچستان

تلاش کوتاهی برای معنی نمودن این اسامی جغرافیایی بلوچستان به عمل آوردم که در حد نظریه است و درستی همگی آنها حتمی نیست:
بلوچكان (پُر چاه، یا پُر چاک؛ یا محل بلوچان= یعنی دارندگان دستار با کاکل تاج خروسی) حدود 37 كیلومتر مانده به ایرانشهر.
كهنو(واقع در دره ناو شکل) حدود 32 كیلومتری.
سرجوب 28 كیلومتری.
دامن 26 كیلومتری.
پیرانج (محل فراغ یا کناری) 24 كیلومتری.
اسامی دیگر بخش ها و ده ها ی اطراف ایرانشهر.
فنوج (واقع در پای بلندی)-اسپكه (محل اسپان)-بنت (محل خاکریز و سد)-لاشار(محل تلاب و لجنزار به لغت پارسیان)-راسك (واقع در سر راه)-دلگان (محل راهب) –بمپور (شهر درخشان)-ابتر (آب تیره یا تازه) –سنگان (محل سنگی).
نام ماشکل رود به صورت ماشکال رود به معنی رود دره بزرگ و گود است.

هیچ نظری موجود نیست: