پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۱

ریشه کلمه معرّب طلا (تله پهلوی)

ریشه تله (طلا) علی القاعده همان تَرَ اوستایی یعنی "[فلز]برتر" است. چه علی القاعده حرف "ر" اوستایی در پهلوی به "ل" قابل تبدیل بوده است.
امّا با پیدایی پارامتر تالان یونانی (در اصل ایرانی) و شباهت بنیادی آن با دارانیای پارسی باستان باید تالان و طلا را بر گرفته از همان ریشه دارانیای پارسی شمرد. تبدیل "د" به "ت" و بر عکس در خود زبانهای ایرانی صورت گرفته است نه ایرانی به یونانی. لذا من ریشه پیشنهادی خود در باب ریشه طلا یعنی تَرَ = برتر را باید پس بگیرم.

هیچ نظری موجود نیست: