دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۱

ریشه واژه دخمه (محل رها کردن اسکلت مردگان زرتشتی)

اگر واژه دخمه را مرکب از کلمات اوستایی دا-ک (آفریده) و موچ (واهلیدن، کنار گذاشتن) یعنی محل منسوب به رها کردن مخلوق بگیریم، به خطا نرفته ایم.

هیچ نظری موجود نیست: