سه‌شنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۱

معنی نام شهرک هنزای کرمان و قصبه هنزک تهران

نام های هنزا و هنزک را می توان ترکیبی از الفاظ هن یا هنگهو اوستایی به معنی ارزانی داشته شده و شایسته و رسا و دارنده فراوانی و جزء زا(زاینده) یا جا گرفت و در مورد دومی بعلاوه پسوند اسمی "ک" شمرد. یعنی در مجموع این نامها به معنی محل ثروتمند و پر آسایش و رفاه بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: