سه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۱

معنی مترادف نامهای کوی کواد (کیقباد) و دایائوکو

استاد پورداود در گزارش یشتها جزء کواد را نتوانسته است به درستی معنی نماید و جزء کواد را نیز به معنی کوی (کی، فرمانروای روحانی) گرفته است. در حالی که کلمه سانسکریتی "کو-ویدا" که معادل "کوَ-دا"(کوادَ) است به معانی "خبره، کارشناس، متخصص، عالم، دانا، دانشورو دانشمند" است، نشانگر آن است که آن به همین معانی سانسکریتی بوده است. یعنی در مجموع نام کوی کواد به معنی شاه مؤبد دانشمند بوده است.
از سوی دیگر احسان نوری مؤلف کتاب "تاریخ ریشه نژادی کُرد" در سال 1333 دریافته بوده است که این سر سلسله مطابق همان سر سلسله مادها یعنی دایائوکو است که نامش را می توان از ریشه دیاو-او-کوی گرفت که به لغت اوستایی می توان آن را به معانی کِی دانا یا شخص "دانا، اندیشمند، داور، قاضی و بخشنده" گرفت یعنی نامهای کوی کواد (کیقباد) و دایائوکو با هم مترادف هستند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جالب است که خود کلمه معرب قاضی از ریشه پهلوی کا-دِ-یک (خواهان عدالت) یعنی قاضی القضات در اساس با همین کلمه کوا-د-یک اوستایی و پهلوی یعنی سرور دانای دادگری مربوط است.