جمعه، دی ۱۵، ۱۳۹۱

معنی نامهای شهرکهای مصیری، لامرد، افزر، بیرم، تمرویه، واروی، کوار و رونیز در فارس

نام مصیری را می توان به معنی مَس-ور-ی (دارنده بزرگی، یا دارنده دژ بزرگ یا چشمه بزرگ) گرفت. لامرد را در زبان لُری می توان دارای میهمانخانه معنی نمود. افزر را می توان آبزار معنی کرد. بیرم را می توان به معنی دارای نوعی ریسمان یا به معنی دارای آرامش مضاعف گرفت.اگر بیرم و اهرم را در رابطه با هم بگیریم. بیرم پر جمعیت به معنی جای با آرامش مضاعف و اهرم کم جمعیت به معنی جای دارای آرامش و کم رامش خواهد بود. تمرویه به طور ساده به معنی محل خرمااست. وراوی به معنی بر آب یا گسترده است. کوار به معنی سبد پر میوه است و سرانجام رونیز به معنی رو-نی-چ است یعنی دارای سراشیبی معنی می دهد.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

ممنون از زحماتتون..آیا در مورد وَنگهاپَرَه ، سگی که در متون زرتشتی از آن یاد شده و ریشه های لغوی اش مطلبی دارید؟

ناشناس گفت...

با درود. نمی دانم چرا در فرهنگنامه های اوستایی این نام را که به خارپشت اطلاق شده معنی نکرده اند. ونگها (ونگهو)به معنی نیک است و جزء پرَ به معانی بسیار، انبوه، فرستاده، جنگاور و گذر آمده است. بنابراین از این میان معنی بسیار نیک و مقدس برای آن مناسب می افتد. بنا به منابع رومی و اوستایی مغان، خصوصا در سیستان آن را بسیار گرامی می داشته اند.

Mofrad گفت...

با توجه به صنعت پارچه بافی سواحل شمالی خلیج فارس در عهد باستان معنی پارچه نازک و قیمتی بیرم هم منطقی می نماید. بیرم (بی رم) در این رابطه می تواند به معنی بدون پارچه پاره شدن و رمیدن نخها منظور شده باشد.