سه‌شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۱

ریشه نام سپنت آرمئیتی

نامهای متعلق به همسر مردوک یعنی سرپانیتوم (کسی که دانه می آفریند) و اِروئا (باروری) می توانند ریشه نام سپنت آرمئیتی باشند. در این صورت در اصل سپنت ورمائیتی (مادر مقدس بر و میوه) است.

هیچ نظری موجود نیست: