دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۱

معنی و ریشه نام عراق

اگر نام سومر (=کشور) را از ریشه سامی عربی سَمَر (یعنی [نگهبان]شب زنده دار) و شومر/شنعار عبری به معنی نگهبانی، در مجموع به معنی "سرزمین محروسه" بگیریم، در این صورت خود نام عراق از ترجمه ایرانی نام سومر یعنی اراک (هاراک، از ریشه هار اوستایی = نگهبانی) یعنی محل نگهبانی شده عاید گردیده است. تلخیص یافته این کلمه پهلوی در زبان فارسی ارک (ارگ) است.

هیچ نظری موجود نیست: