دوشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۱

ریشۀ فارسی کلمات معرب منجنیق و برقع

کلمه پهلوی "مان- جَن- ایک" به معنی "براندازنده و زننده خانه" ریشه اصلی واژه منجنیق است. کلمۀ یونانی مِگانیکون یا میخنیق (وسیلۀ ماشینی) صرفاً شباهتی ظاهری با این واژه دارد. در لغت نامه دهخدا سوای این ریشه مفروض یونانی، وجه اشتقاق عامیانه "من چه نیکم" را برای ریشه فارسی منجنیق ارائه کرده اند.
کلمه بُرقع (نقاب، روپوش) را معرب کلمۀ فارسی پرده گرفته اند، در حالی که ریشه آن کلمه فارسی بَرغه یعنی سّد است.

هیچ نظری موجود نیست: