دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

معنی سوورا و اَشترا

در کتاب اوستایی وندیداد در رابطه با با ساخته شدن ورجمکرد جمشید از دو وسیله سلطنتی معجزه آسای وی به نامهای سوورا و اَشترا نام برده شده است که معنی آنها را متفاوت از جمله نگین، بوق، گاودم و شلاق، خنجر و عصا آورده اند. اما از آنجاییکه در نقش برجسته اسرحدون در زنجیرلی در دستان وی دو وسیله عصا و جام میی از شاخ گاو مشاهده می کنیم، بر این اساس سوورا به معنی جام میِ شاخی و اشترا به معنی عصا است. نگارنده قبلا به تبع از استاد پورداود اینها را به معنی حلقه انگشتر و عصای سلطنتی گرفته بودم که از قرار معلوم در تعیین مفهوم اول به اشتباه رفته بودم.

۲ نظر:

Mofrad گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
Mofrad گفت...

الان نظر به معانی سیخونک و سوراخ دار و تیر که برای سوورا ذکر نموده اند، بدین باور رسیده ام که آن به معنی چاقو (چاک دهنده)و خنجر (سور)و لفظاً به معنی سوراخ کننده می باشد. ولی در کتب پهلوی به جای سوراخ کننده به معنی سوراک اومند یعنی سوراخ دار گرفته اند.