چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۶

ریشۀ سنسکریتی کلمات کفش و سندل (کفش چوبی)

کفش به صورت koshi در سنسکریت به معنی کفش (پوشش جعبه ای شکل) است و کلمه یونانی سندل را که گفته میشود اصل ایرانی دارد می توان به صورت سنسکریتی-ایرانی sandalita -سندل (چندل فارسی میانه، کُندۀ کنده شده برای پا) به معنی ساخته شده از تخته چوب سوراخ شده از قسمت قدیمی تنه درخت گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: