چهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۶

ریشۀ واژه های خیار و خیابان و خیاو

کلمۀ پهلوی خیار مرکب از خوَرِ اوستایی (خوردنی) و "رو" (روییدنی) یعنی رستنی خوردنی به نظر می رسد. واژۀ خیابان را هم می توان به معنی [راه] مرتبط کننده بین منازل و باغها گرفت:
ख्याप्य adj. khyApya to be related
نام شهر قدیمی خیاو را میشود دارای آب و چشمه خوب معنی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: