جمعه، دی ۰۸، ۱۳۹۶

معنی مشترک نامهای تارگیتای، گیه مَرِتن و مانو ویوسوت

با توجه به کلمات سنسکریتی زیر نخستین انسان آریائیان سکایی، ایرانی و هندی به معنی مرد سخنگوی بوده است. به قول منابع عهد اسلامی مردِ زندۀ گویا:
तर्कयति verb 10 tarkayati { tark } speak or to shine, तर्क m. tarka reasoning, तायते verb 1 tAyate { tAy } spread.
गायते verb 1 gAyate { gai } sing, मर्त m. marta man.
मनु m. manu man, वाश adj. vAza sounding, -वत् suffix -vat full of.

هیچ نظری موجود نیست: