یکشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۰

فریدون همان کورش سوم است

1-فریدون به هیئت اوستایی خود فریه ایتون به معنی دوست منش است یعنی مترادف هخامنش. نام اوستایی وی ثراِتئونه (=سه این چنین، به ترجمه و بیان فریدون جنیدی) مطابق گفته هرودوت هم اشاره به سومین کورش بودن کورش در خاندان خود است.
2-نام پادشاه مخاصم کورش سوم یعنی آستیاگ (ثروتمند) را موسی خورنی اژدیاک (ثروتمند) ذکر کرده است که وی از سوی دیگر مطابق اوستا مخاصم فریدون است.
3-داستان کودکی فریدون و کورش سوم بسیار متشابه است. کورش سوم را دایه ای به نام سپاکو (سگ) پرورش میدهد و نام مادر فریدون یعنی فرانک به معنی سیاهگوش است. در فرهنگ کهن ایران گربه سانان بزرگ را نیز از سگسانان به شمار می آوردند.
4- فریدون همانند کورش بنیانگذار نامآور سلسله ای است. هرودوت سلسله مادها را فرتریان (فراترها، پیشینیان) آورده است که در نقطه مقابل نام نوذریان (نئوتریان، سلسله نو) است که در اوستا هوتئوسا (آتوسا،دختر کورش سوم) و تئوسه (کورش دوم، سردار کی آخسارو/کیخسرو) و برادرش ویستئورو (گستهم، آریارمنه) از همین خاندان نوذری به شمار آمده اند.

هیچ نظری موجود نیست: