دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۰

معنی نام اِوَز و گراش لارستان

در لغت اوستایی اِ-وَذ یا اَ-وَذ مرکب از حرف نفی "اَ" و "وذ" (تری و آب بسیار)، به معنی جایی است که رطوبت و تری و آب بسیار در بر ندارد و این با شرایط اقلیمی و جغرافیایی اوز منطقه لار که در گذشته از آب آب انبارها می آشامیدند، همخوانی دارد. اَاُذَ در اوستا به معنی آب بسیار است.احتمال بسیار دارد در اصل اَو-وَذ به معنی" [محل] آب جاری" بوده باشد. اَوَز (در معنی موجود حرکت کننده در آب) در مفهوم مرغابی معرب از همین واژه به نظر می رسد. در آن حوالی نام شهرک گراش مرکب به نظر می رسد از گئیره (کوه)و شی (جا). در مجموع یعنی مکان کوهی یا مکان سنگ کوهستانی (به اصطلاح محلی گرشه).

هیچ نظری موجود نیست: