چهارشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۰

معنی سناباد و نوقان

برای روستایی که مشهد امام رضا امام هشتم شیعیان و هارون بوده است، دو نام ذکر شده است. نوقان (ناو کان، محل کانال آب) یا نوغان که در لغت فارسی به معنی بزر و تخم و دانه کاشتنی است و سناباد که به لغت اوستایی به معنی مکان شستشو کردن، سر و تن شستن، دست نماز گرفتن یا سرو تن شستن، محل غسل و غسل میت دادن است. بنابراین قصبه نوغان از وقتی که مشهد و مدفن هارون و امام رضا گردیده است نامهای دوم و سوم یعنی سناباد و مشهد را هم بر خود گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: