جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۹۰

معنی نام درختان نارون و شمشاد

درخت مقدس نارون که در کنار زیارتگاههای ایران زیاد دیده میشود و در آذربایجان آن را قره آغاج یعنی درخت سیاه میگویند لفظاً به معنی در خت دارای "ناله" (به مازندرانی "ناره")است (طبق قاعده قابل تبدیل حرف "ر" اوستایی به "ل"پهلوی).چون از شکافهای درختان نارون قدیمی ترشحاتی که بیشتر شبیه اشک درخت هستند، تراوش میگردد. نام شمشاد را می توان تلخیص واژه اوستایی و پهلوی شِمَن شاد یعنی نشانه شادی گرفت. در قدیم از چوب این درخت شانه آرایش موی سر می ساخته اند.

هیچ نظری موجود نیست: