شنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۰

معنی نام ملکه های هخامنشی و اشکانی آمستریس، استاتیرا، سی سی گامبیس، رکسانا و یوتاپ

امستریس را میشود مرکب گرفت از "ام" (نیرومند) و "ستر" (ستاره) و "ایس" (پسوند اسمی یونانی). استاتیرا معادل "ستَ- اُتر" اوستایی به معنی ستایشگر و نیایشگر است. اگر نامهای برسین و استاتیرا را از barej-in اوستایی (درخشان) یا همان braz-in پهلوی (درخشان) و sitatara سنسکریت (بسیار درخشان و سفید) بگیریم به رئُخشنَ (درخشنده و روشن) یا همان روکسانا می رسیم. یعنی این سه نام مترادف بوده اند. سی سی گامبیس معادل "سی سکمب" اوستایی (گسترش دهنده پشتیبانی) به علاوه پسوند اسمی یونانی "ایس" است. رکسانا صورت یونانی رخشانا (یعنی رخشنده و درخشنده و روشن) است همانکه در اساطیر ایرانی نام همسر اسکندر و به صورت روشنک آمده و دختر دارا (داریوش سوم) تصور شده است. در حالی که وی دختر یکی از امرای سغدی بوده است. دختر داریوش سوم اساتیرا (ستایشگر) نام داشته است. یوتاپ (یَوَ- تاپ اوستایی) به معنی همیشه تابنده است.یوتاپ نام خواهر آریوبرزن دوم فرمانروای آذربایجان و ارمنستان در آغاز میلاد (از سال 20قبل از میلاد تا سال 2میلادی) بوده است که آنتونیوس امپراطور و سردار رومی وی را برای پسرش الکساندر (اسکندر) به همسری در آورد. آنتونیوس این پسر خود را از کلئوپاترا ملکه مصری داشت. در فرهنگنامه های انترنتی یک فردی ادعای دروغینی راه انداخته و اورا خواهر آریوبرزن مخاصم ایرانی اسکندر مقدونی معرفی کرده است. و یک عده هم در وبلاگها و ویکیپدیا و حتی ملحقات لغت نامه دهخدا بدون تحقیق این دروغ را منتشر ساخته اند.

هیچ نظری موجود نیست: