چهارشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۳

معنی نام روستای گیلانی سَرهَند

واژۀ هَند در فرهنگ فارسی معین به معنی طریق و راه آمده است. بنابراین سَرهَند یعنی روستایی که بر سر راه واقع شده است. در تأیید این نظر می توان به واژۀ هندوانه اشاره کرد که لابد به معنی میوۀ راه راه است.
در این رابطه نامهای رودهن و رودهند را می توان به معنی واقع بر سر راه رودخانه معنی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: