سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۳

یک معنی قدیمی نام کُرد

یک دلیل مبنی بر اینکه نام بیت کردو با نام کُرد ربط داده میشده است: نام کردو در زبانهای سومری و اکدی، حتی به زبانهای ایرانی به صورت کر-دو و کرتو به معنی قطعه بریده و جدا شده (جزیره) را می داده است. و فقره 81 آبان یشت اوستا مکان خاندان فریان تورانی (کیمریان کردستان)، دوست و متحد ایرانیان را جزیره رود رنگها (یعنی بین دجله، فرات) ذکر کرده است. در فرگرد اول وندیداد فقره 19 نیز جای این مردم که در اینجا تئوژیه خوانده شده اند همان ساحل یا جزیرۀ رود رنگها آورده شده است.تئوژیه به صورت تهو- ژیه در زبانهای قدیمی غرب ایران و به صورت تهو- جیوَ در سانسکریت به معنی کوه زی است که می تواند اشاره به توتم بزکوهی کُردان بوده باشد. کلمات تور و سکا هم به معنی دارنده توتم بزکوهی است.
بر این پایه نام کورتی (کُرد) به معنی بزکوهی است. کور به کُردی یعنی بُز و تی(تهه) در سانسکریت به معنی کوه است. اگراین جزء را با تیا= سرگردان در زبان کُردی مطابقت دهیم باز معنی همان بز وحشی و بزکوهی خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: