جمعه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۳

معنی آفریقا

نام آفریقا را برگرفته از کلمۀ یونانی آفریکه یعنی سرزمین بدون سرما گرفته اند. این نظر با نام پارسی اَئوت-رپه (سرزمین بدون سرما) که هرودوت برای مصر آورده مُهر تأیید می خورد. ائوتَ به معنی سرما و رَپ به معنی ربودن و بی بهره کردن در فرهنگ اوستایی احسان بهرامی آمده اند. هیئت پهلوی رَپ هم به شکل روپ در فرهنگ لغات پهلوی بهرام فره وشی ذکر شده است. هاشم رضی در جلد دوم وندیداد هیئت پهلوی نام روپه (روباه، رباینده) را به همین شکل رَپ قید کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: