یکشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۳

ریشه واژه آسمان

کلمه اَسَمَ در سانس‍‍کریت صرفاً به معانی طاق و غیر قابل سنجش و بی نظیر، ریشه واژه فارسی آسمان می نماید. لذا مقایسه و مقابله واژه آسمان و سنگ (اَسَن، اَسَمَ و اَسنگهه اوستایی) و یکی گرفتن ریشه آنها خطا به نظر می رسد. لابد سهو از آنجا عاید شده است که کلمه اَسَمَ سانسکریتی در اوستایی به همان شکل اَسَمَ و نیز به صورت اَسَنَ به همین معنی آسمان و همچنین به معنی سنگ گرفته شده است، ولی واژه اَسَمَ سانسکریتی معنی سنگ نمی دهد.
معهذا احتمال بسیار دارد که واژه های آسمان و سماء ریشه سامی مشترکی داشته باشند چه در اکدی واژه ای به شکل شَمو به معنی آسمان است.
الان بعد از گذشت یکسال به نتیجه دیگری در این باب رسیده ام که تازگی دارد:اَ-سَ در سانسکریت به معنی "نیست او" (فضای خالی) اَست. بنابراین آسمان یعنی "مکان فضای خالی". برای ریشه آسمان واژۀ سانسکریتی از همین ریشه واژۀ ای دیگر موجوداست که نه به معنی سنگ بلکه به معنی آسمان است. نمی دانم چرا مورد توجه قرار نگرفته است: आशा AzA f. space

هیچ نظری موجود نیست: