دوشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۳

معنی ششتَمَد

در صفحه ۱۰۷ کتاب بزرگ سفرنامه خراسان و کرمان وجه اشتقاق ششتمد به قرار زیر آمده است: "ششتمد بعد از دو شين تاء مفتوحه دارد مخفف شش تا مدّ ميباشد. شش دره و ماهور كوچك در اينجا است كه از آنها آب ميگذرد و شش تّل دراز برآمده فيما بين اين دره‌ها امتداد دارد كه در روى هر تلّى ده بيست خانوار ساخته، رعايا در آن خانه‌ها مسكن دارند. به اين جهت اين قريه به شش تا مد موسوم شده و آنرا مخفف كرده ششتمد گويند." (ویکیپدیا)
تصور میکنم گرچه در مجموع معنی درستی از این نام اراده شده است ولی جزء تمد از ترکیب حرف اضافه فارسی تا با مّد عربی عاید نشده است. بلکه ترکیبی است از ته (تهه سانسکریتی و مادی به معنی تپه و کوه) و پسوند مد (تلخیص مند). یعنی به همان معنی محلی که دارای شش تپه است.

هیچ نظری موجود نیست: