شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۳

معنی نام تلا یکی از اسامی قدیمی دریاچه ارومیه

مطابق یاقوت تلا اسم یک جزیره و دژ در دریاچه ارومیه بوده است. مینورسکی آن را با جزیره گوگرچین مطابق دانسته است. به نظر میرسد نام گوگرچین (جزیره کبوتر) در اساس گوگ شین بوده که در آذری به معنی دارای رنگ کبود است و نام تلا به شکل تاله در کُردی به معنی سیاه مایل به خاکستری است. می دانیم نام دریاچه ارومیه را کبوذان (دارای رنگ کبود) هم نوشته اند. نام اوستایی چیچست آن نیز به شکل چئایا-چاس در سانسکریت به معنی دارای رنگ کبود است.

هیچ نظری موجود نیست: