دوشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۳

ریشه محتمل فُندوق/فندوق

قبلاَ دو بار تلاش مجزا برای تعیین وجه اشتقاق فُندوق/فَندوق به عمل آورده ام. الان بدین نتیجه رسیده ام که هر بار موفق به تعیین یکی از دو جزء آن شده ام. اکنون نظرم این است که در اصل پن-توک (فن-دوک) بوده است. جزء اول آن را در کلمات اوستایی پا (نگهداری کردن) و پوی (نهگدارنده و پشتیبان) شاهد هستیم و جزء دوم صورتی از کلمه توک (دوک) در پهلوی است که به معنی تا، لا و پرده است. یعنی در مجموع می توان آن را به معنی میوۀ درون پوشش و محافظ گرفت که لابد آن اشاره به پوشش بیرونی اضافی هسته فندوق داشته است.
ظاهراَ خود کلمه φουντουκιού (فندوق) در یونانی به معنی "[میوۀ] دارای سند و نشان منگوله دار" φουν-τουκιούاست که با معنیِ ایرانی که برای آن آوردیم همخوانی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: