شنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۳

معنی نام روستاهای کرمیجوان و کیج آوا (کرج آباد) در شهرستان مراغه

نام کرمیجوان را می توان از کارمیک/کرمیگ وان یعنی محل سد ساده روستایی گرفت. کلمه کارمیک در ترکی عثمانی به معنی سد انحرافی آب روستاها بکار میرفته است. ظاهرا از ریشه کرموغ (منحرف کننده [آب]) زبانهای ایرانی است. در فرهنگنامه های ترکی جدید این واژه را کنار گذاشته اند. کیج آوا می تواند کیچ آوا به معنی محل آب اندک باشد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام حضور شما
با توجه به معني آب كه در پايان كيچ آوا آمده است مي توان آوا در پايان نام مردم تاجيكستان را اب معني كرد.