سه‌شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۳

معنی احتمالی نام هرزند

نام این قصبه در ترکیب اوستایی و پهلوی به صورت هَر-زند به معنی قبیله کوچیده یا کوچ داده شده است. "هَر"= رفتن، جنبیدن و روان شدن و"زنتو(زند)"= قبیله. طبق نظر مرحوم دکتر منوچهر مرتضوی در کتاب زبان هرزندی، قومی از منطقه تالش به این منطقه کوچانده شده بودند که به این زبان تکلم می کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: