دوشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۴

معانی سانسکریتی نامهای باکتریا و بلخ

اگر باکتریا را سانسکریتی بگیریم به معنی پرستشگاه میشود:
भक्तृ bhaktR adj. an adorer
भक्तृ bhaktR adj. devotedly attached
भक्तृ bhaktR adj. worshipper.
هیئت بلخ (بهالخَ) باکتریا هم در سانسکریت معنی شهر با شکوه و جلال را می دهد.
भाल bhAla n. splendour
ख kha n. city

هیچ نظری موجود نیست: