سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۴

مطابقت داراب با کوروش

با توجه شباهت فراوان داستان داراب کودک برگرفته از آب و کوروش و فریدون و نیز بدین لغات سانسکریتی धारा dhArA f. current, दर dara m. stream نام داراب به معنی جریان شدید آب مترادف نامهای ثراتئونه/فریدون (رود نیرومند) و کوروش (رودخانه سیلابی) است و لابد از این روی است که مقبره کوروش را مزار سیلاومان (به تصحیف مادر سلیمان) گفته اند و در رؤیای آستیاگ، از ماندانا باردار به کوروش چندان آب می رود که آسیا را در خود غرق میکند.
نام پدر و مادر داراب یعنی بهمن (نیک منش) و همای (دارای دانش خوب) هم یاد آور نامهای آتبین اساطیری (نفس کامل و نیکوکار) و ماندانا (دانای خانمان) پدر و مادر فریدون/کوروش است.

هیچ نظری موجود نیست: