جمعه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۴

ریشۀ عربی نام عجم

اگر واژۀ عجم واقعاً عربی و به معنی گنگ باشد که به نظر میرسد چنین هم بوده باشد، اشاره به زمزمه های دینی اوستایی مغان داشته است که در عهد ساسانی حتی برای عامه مردم ایران نیز نامفهوم بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: