سه‌شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۴

ریشه واژۀ تالاب

این کلمات سانسکریتی میگویند که تال در تالاب به معنی محل گودالی و پایینی است:
तल tala n. bottom
तल tala adj. lower part
तल tala adj. base
तल tala adj. the part underneath
به نظر می رسد تله و چاله فارسی از همین ریشه تله سانسکریتی به معنی گودال هستند.

هیچ نظری موجود نیست: