پنجشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۸

معنی نام شهر اهواز

نام کنونی شهر اهواز نه چنانکه تصور میشود از نام کهن خوزستان یعنی اوجا (به عیلامی یعنی نیشکر، به پارسی جایگاه خوب) بلکه از نام عیلامی کهن و بومی این شهر یعنی اوکسین گرفته است؛ چه نام ایرانی اهواز را می توان ترکیبی از کلمات آه (بد)و وز (باد وزان) معنی کرد. تاریخ نویسان و جهانگردان عهد اسلامی نیز از جمله احمد بن محمد همدانی، نویسنده حدودالعالم، همین رو این شهر را محلی بد آب و هوایی توصیف نموده اند و ضمن اینکه در رابطه با این مفهوم ظاهری افزوده اند که مردمش دچار تب و زردی رخسار هستند.ولی مسلم به نظر میرسد این مفهوم از ترجمه شکل ظاهری نام عیلامی باستانی این شهر یعنی اوکسین که که با برداشت پارسی مرکب از اوک (آهوک=بد هوا)و شین (جا)می باشد،عاید گردیده است. لابد نام عیلامی اوکسین به زبان عیلامی مفهوم دیگری داشته است. که میشود از نادر کسان عیلام شناس موجود در این باب نظر خواست. جالب است که در زبان عربی نیز ریشه این نام یعنی وکس به معنی آسیب رسان است.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

کلمه احواز وحوزستان وحویزه ازیک منشاء گرفته شده اند،احوازبه معنای جمع حوز،حوزستان جایی که حوزها زندگی میکنندوحویزه به معنای حوز کوچک وتصغیرحوزمیباشد.حوزها اعراب وقبایل قدیمی ایرانی میباشند.

ناشناس گفت...

خوز و اکسین را میشود با کلمه خوید پهلوی یعنی رطوبت و نمناکی و شرجی و وخش به معنی دم و نفس و شرجی مطابقت داد در این صورت اهواز جمع خوز یعنی جایگاه نمناک و شرجی دار است.

ناشناس گفت...

خوید علی القاعده در پهلوی خویذ هم تلفظ میشده است یعنی به تلخیص همان خوز.