پنجشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۸

نام آنکارا به معنی تاکستان است

نام آنکارا به معنی تاکستان است: نام دیرین آنکارا در منابع کهن بومی یعنی کتیبه های هیتی آنکو واش آمده است. اما در این که معنی این نام چه بوده است؟ گروهی از محققین به زبانهای اروپایی از جمله زبان سلتی متوسل شده و آن را به معنی لنگر انداختن گرفته اند. اگر آنکارا یک شهر ساحلی بود میشد روی این نظریه حساب باز کرد ولی چون چنین نیست خیلی راحت باید آن را کنار گذاشت و دنبال آلترناتیو منطقی تری گشت. نام انگور که در زبانهای کهن هندوایرانی (از جمله کردی) که با زبان هیتی خویشاوندی نزدیکی دارند، در این باب سند زنده نیرومندی است. می دانیم که انگور دانه سیاه آنکارا هم از قدیم معروف بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: