سه‌شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۰

دفتر شعر بانو پری مسیبی (یا پری سیبی)

دفتر شعر دستنویس بانو پری مسیبی (یا پری سیبی) با نقاشیهای عالی آن به دست این جانب رسیده است. از کسانی که ایشان و یا خویشان و کسان وی را می شناسند اطلاع دهند تا این دفتر شعر زیبا که حاصل عمر جوانی وی بوده است بدیشان تحویل گردد. ضمن اشعار از خواهرش کتایون و نصرت نبوی نام برده و در پایان امضاء پروین دیده میشود. دفتر شعر در دوره جنگ ایران و عراق در ویرانه خانه ای در مناطق جنگی پیدا شده و توسط دانش آموزی به خانم معلمش در تهران تحویل داده شده بود و من از خانه ایشان به ودیعه گرفته ام.
دفتر با این دو بیت آغاز میشود:
زهر جا بگذرد تابوت من غوغا به پا خیزد
چه سنگین می رود این مرده از بس آرزو دارد
من این دو روز عمری که به زیستن نیرزد
به خدا اگر بمیرم به گریستن نیرزد

هیچ نظری موجود نیست: