جمعه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۰

معنی پاوه

گفته میشود پاوه به دلیل ساختار پلکانی،ملقب به شهر هزارماسوله‌ است. پس از اسلام فاوج نام گرفت سپس به پاوه تغییر نام یافت. بر این اساس نام شهر باید مرکب از پی اوج باشد یعنی دارای پی های واقع در بلندی و دامنه کوه.حتی خود ماسوله و اورامان به دلیل پلکانی و در دامنه کوه بودنشان بدین نام خوانده شده اند: ماس وره= دامنه بزرگ و وره-مان= خانه های واقع در دامنه.

هیچ نظری موجود نیست: