شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۰

ریشه و معنی نام مریوان

ضمن شرح لشکرکشی آشورناسیراپال پادشاه آشور به سمت کردستان که در حدود سال 881 پیش از میلاد صورت گرفت از قصباتی به نام زامرو (زام مرو یعنی زمین با شکوه رستنیها) و آمارو (دارای چمنزار خوب) نام برده شده است که به ترتیب مطابق مریوان (در جنوب شرق دریاچه زریوار= زامرو ور) و قصبه امروله هستند. به همراه نام زامرو از جمله از پارسیندو ، سوریتو، ارکادی و سی پیرمن (دارندگان زبان نامفهوم) یاد شده است که به ترتیب یادآور قصبات باینچوب ، سراب شهرک ، قلعه جی و سبریز هستند.

۱ نظر:

بهدین گفت...

با درود فراوان
در باره ی چم مریوان از واژه ی آمورو یاد کرده اید در این باره من آگاهی ندارم .مگر اینکه در کتاب سینوهه پزشک فرعون مصر که نزدیک به چهار هزارو دویست سال پیش از این می زیسته است . و کوچکترین تردیدی در درست بودن آگهی هایی که سینوهه داده است . وجود ندارد سر گذشت پادشاه آمورو و جنگ بین این شاه و هورم هب فرعون مصر که با شکست و کشته شدن پادشاه آمورو انحامید می توان دانست که نشانه هایی که سینوهه داده است باید سرزمین آمورو همین مریوان امروزی باشد
با سپاس از بردباری شما
بهدین